ЕДИН РАЗЛИЧЕН ДЕН

Един различен ден за деца и младежи от Пловдив, който им предложи много слънце, много емоции и разбира се за най-добрите - награди. Спортният риболов за деца и младежи със спицифични нужди е единствено по рода си събитие. Децата търпеливо чакат да хванат риба и след това нямат нищо против да я върнат във водоема. За тях емоцията от улова е напълно достатъчна :) Доброволците и родителите се вълнуват наравно с тях. Имаше награди за пръв хванал риба, за най-голяма уловена риба, за най-малка уловена риба и за най-много уловена риба. Едно от децата за пореден път е без улов, но не се отказва да опитва и предложи догодина да има награда за най-голям карък :) Благодарим на сдружение "Един различен ден" и на всички доброволци, които помагаха на децата, за забавните емоции и приятелството което ни дават! 


© 2021