Годишно общо отчетно събрание

На 23.06.2019 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на Сдружение "Паралелен свят". Приехме годишните отчети,отбелязахме значимите резултати в нашата дейност, направихме бъдещи планове, поздравихме с "добре дошли" новите членове.


© 2021