Информиране за ваксината в лесен за четене и разбиране формат

Предивикателствата, пред които ни изправи пандемията COVID-19 продължават.

Създаването на ваксини дава надежда, включително за хората с интелектуални затруднения и семействата им. Все още, пред тях и професионалистите, които предоставят услуги има много трудности и предизвикателства.


Споделяме информация, която е качена на сайта на БЦНП относно съгласие и подкрепа в процеса на ваксиниране за лица, поствени под запрещение или с трудности в комуникацията поради увреждане:

http://bcnl.org/news/saglasie-i-podkrepa-v-protsesa-na-vaksinirane-za-litsa-postveni-pod-zapreshtenie-ili-s-trudnosti-v-komunikatsiyata-poradi-uvrezhdane.html

 

Прилагаме и информация в текст лесен за четене за хора с интелектуални затруднения относно ваксината и основни въпроси, свързани с нея.

ТУК

© 2021