ОБУЧЕНИЕ НА САМОЗАСТЪПНИЦИ

От 15 до 17 януари в гр. Вършец бе проведена среща-обучение на представителите от Националната платформа на самозастъпниците

Националната платформа на самозастъпниците към Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) обединява хора с интелектуални затруднения от цяла България, които вземат сами решения и защитават своите права и правата на другите като тях. Те, заедно със своите подкрепящи, се застъпват за промяна в законодателството у нас. Тя предвижда отмяна на режима на запрещението, което ще даде шанс и ще признае правото на всеки човек да получи необходимата подкрепа, за да взима самостоятелни решения за живота си, без да бъде изключван от живота в общността.
Български център за нестопанско право (БЦНП), който активно участва в изработването на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа и в процесите по застъпване за приемането му, взе участие в обучението чрез своите представители Айлин Юмерова и Анна Адамова. Те представиха на участниците какъв е пътят на един закон към живота, или как се приемат законите у нас, и как най-добре можем да се подготвим за една застъпническа среща.
Представители на Паралелен свят бяха Лъчезар и Константин. Учиха се да говорят за себе си, да говорят за другите и да се подкрепят взаимно - учене чрез преживяване и много забавление.