ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

Проект "Знам и Мога"

На 19.01.2017 г. младежи от Сдружение „Паралелен свят“ посетиха Областна администрация Пловдив.

Младежите се срещнаха с Областния управител на гр. Пловдив Здравко Димитров в неговия приемен ден.

Г-н Здравко Димитров покани младежите в своя кабинет и заедно изслушаха клетвата на новоизбрания президент на Република България Румен Радев.

Областният управител лично ги запозна с работата си, както и със задълженията на служителите на Областна администрация Пловдив. На срещата присъстваха и зам.-областният управител Георги Пилев, както и служители на администрацията.

Посещението беше част от проекта „Знам и мога“, който има за цел да подготви децата и младежите с интелектуални затруднения и подкрепящите ги за упражняване, отстояване и защита на гражданските им права.

Областният управител изказа твърдото си убеждение, че за да се помогне за пълноценното включване на хората с интелектуални затруднения в живота е необходимо да им бъде предоставен достъп до различни обществени места и ресурси, където да общуват не само с хора от общността.

Г-н Димитров изрази тревогата си от това, че все още хората с различни интелектуални или физически проблеми срещат изключително големи затруднения при реализацията си, макар че част от тях са придобили доста сериозни професионални умения. Младежите изтъкнаха, че основен проблем, който стои пред тях, са предразсъдъците и негативните стереотипи на работодателите, с които се сблъскват. Това води до ниското ниво на тяхната социализация и те не могат напълно да разкрият себе си, своите предимства и възможности.

От своя страна, родителите на децата от  сдружение „Паралелен свят“ изказаха своите сърдечни благодарности за топлото посрещане и заявиха, че оказаната подкрепа и предоставената възможност да посетят  и да се запознаят с работата на областния управител на Пловдив е израз на уважение, приемане, равнопоставеност и съпричастност – ценности, които са в основата на етичните човешки взаимоотношения. 

Здравко Димитров пожела на младежите да отстояват правата си и да не спират да търсят пътищата за развитие. „Необходими са общи усилия, за да продължим  да следваме пътя на позитивни обществени промени в подкрепа на хората с увреждания и техните семейства“, каза в края на срещата областният управител.