Целева помощ за лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства

Подаването на документи за целева помощ по чл. 53а от ППЗИХУ

Формуляри можете да получите в офиса на Сдружение „Паралелен свят“
гр. Пловдив, ул. „Родопи“ №70 или ни пишете на имейл: paralelen_sviat@abv.bg
и ще ви ги изпратим.

 

Работно време с клиенти:
от 10.00 ч до 14.00 ч
от понеделник до сряда

 

За контакти и допълнителна информация:
телефони в офиса – 032/66 02 47, 0700 199 21
Цветанка Аризанова – 08877880125
Кремена Стоянова – 0878 468 748
e-mail: paralelen_sviat@abv.bg

 

Чл. 53а. от ППЗИХУ
Чл. 53а. (Нов – ДВ, бр. 41 от 2010 г.)
(1) Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.
(3) Териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Териториална структура на БАЛИЗ за Области Пловдив и Смолян:

Сдружение „Паралелен свят“
Кремена Стоянова – Председател на УС
е-mail: paralelen_sviat@abv.bg, тел: 0892 21 55 53

 

© 2023