"Знам и Мога"

Създаване и развитие на самозастъпническа група от младежи с интелектуални затруднения

През месец май стартира проект, който цели да се създаде и развие самозастъпническа група от младежи с интелектуални затруднения, като подготови и обучи самозастъпниците и подкрепящите ги за упражняване, отстояване и защита на гражданските им правата.

 

Самозастъпничество, означава, да говорим за себе си, да правим свой собствен избор, да вземаме собствени решения и да познаваме правата си.

 

Правото на лично пространство.

Правото да участваш и да бъдеш включен.

Правото на сигурност и да се чувстваш в безопасност.

Правото на собствено мнение и да те изслушват, относно решения, касаещи твоя собствен живот.

Правото на лична собственост.

Правото към теб да се отнасят с уважение и да зачитат достойнството ти.

Правото да имаш твои приятели.

Правото на безопасна среда в къщи и на работното място.

 

Освен права носим и отговорности. Основната ни отговорност е да зачитаме правата на другите.

 

Проектът е финансиран от Българската Асоциация за Лица с Интелектуални Затруднания - БАЛИЗ

 

© 2024