Медицински колеж Пловдив организират благотворителна кампания

Ръководството, преподавателският екип и студентите на Медицински колеж Пловдив организират голяма благотворителна кампания в подкрепа на Сдружение „Паралелен свят”. Кампанията стартира през месец февруари 2017 г. с благотворителна продажба на валентинки, изработени от студенти в специалност „Инспектор по обществено здраве”, както и с извършване на професионални класически масажи от студенти във втори курс, специалност „Рехабилитация”в Медицински колеж, ет. 1, каб. 5, 6, 7. Преподавателите и студентите от специалност „Медицинска козметика“  предлагат медицински козметични услуги на всички желаещи , като  събраните средствата ще се прибавят към общата сума. Студентите от специалност „ Зъботехник“ изработиха тематични  мартенички , които продаваха по случай 1 март. Дейностите ще продължат с организиране на базари, празничини събития с вход 2 лв. и ще приключат през месец май.

Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на работата в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания „Паралелен свят” в ж. к. „Тракия”, бл. 15, вх. В, ет. 1. Студентите от специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните“ ще обучават младежите  как да приготвят храната си самостоятелно. Децата и младежите от Сдружението ще бъдат подкрепени от студенти в специалност „Рехабилитация” и техни преподаватели, които ще работят като доброволци. Ще бъдат организирани рехабилитационни занимания, свързани с игри,  двигателна и трудова терапия. В тази връзка на 1.03.2017 г. в  Центъра „Паралелен свят” се проведе среща, на която присъстваха деца, младежи, родители от Сдружението, студенти и преподаватели от Медицински колеж Пловдив. Госпожа Мария Божкова – заместник директор на МК представи кампанията като изрази удовлетворението си от ангажираността и съпричастността на студентите и  колегите си . Бяха обсъдени възможностите за организиране и провеждане на заниманията. Децата и младежите от Сдружение „Паралелен свят” подариха на студентите специално изработени от тях самите мартенички. Срещата премина с ведро настроение, спонтанно общуване и размяна на мартенички.

Децата, младежите и родителите от Сдружение „Паралелн свят” изказват своята сърдечна благодарност на всички хора, ангажирани с кампанията за огромната подкрепа, всеотдайност, добросърдечност!