Ден на кариерата в Пловдивски университет

Организиран от университетски център за кариерно развитие и студентски съвет

На 10.05.17 г. в ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе Ден на Кариерата. Сдружение „Паралелен свят” бе сред работодателите, поканени от Университета, да представят дейността си пред студентите. Благодарим на проф. Левтерова и д-р Златомира Костова за предоставената възможност да участваме с презентация пред студенти от специалност Социални дейности. Представихме визията на организацията ни за развитието на подкрепящи услуги за деца и младежи с интелектуални затруднения, както и концепцията за подкрепено вземане на решение. Сред дискутираните теми бяха застъпничеството и самозастъпничеството. Студентите се запознаха с работата на нашия център за социална рехабилитация и интеграция, изразиха желание да посетят центъра и да се запознаят с младежите от Сдружението.

 

 

© 2024