„Да си пожелаеш за Коледа…“

В ПОДКРЕПА НА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И МЕРКИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ВНЕСЕН В ПАРЛАМЕНТА НА 4 АВГУСТ 2016 Г.

                     

По Коледа стават чудеса! И е време за равносметка – как изживяхме изминалата година и какво искаме да ни се случи през следващата. Тази магичност, която завладява всички, някак ни раздвижва и ни дава вяра, че чудесата са възможни. Именно с този заряд, ние, организациите, които се борим за това всички да имаме шанс, да сме равни, да живеем и се трудим заедно, решихме да използваме този „вълшебен“ момент, за да поискаме нещо – но не от Дядо Коледа, а от народните представители в 44 Народно събрание на Република България. Искаме един важен за нас и обществото ни закон да не бъде забравен, а да бъде отново разгледан и приет – Закона за физическите лица и мерките за подкрепа, който трябва да отмени запрещението и да въведе алтернативата му – подкрепеното вземане на решение.

 

Хора с увреждания, родители, професионалисти от различни сфери и граждани от общността написаха лични картички до всички 239 народни представители с послания, обединени от едно – време е да променим закона, защото обществото ни се променя.


Н. от Видин: „Мечтая да бъда приет като равен с другите хора“, В. : „Искам да имам право да работя“, Л., майка на Е.“Моля ви, приемете закона, за да съм сигурна за бъдещото на Е. и всички останали като нея“, А., родител: „Искам обществото да разпознава детето ми по това, което може, а не по това, което не може“, Е. счетоводител: „Подкрепям хората с увреждания, които имат какво да дадат на нашето общество. Време е да им дадете правото да го направят“.


Фактите:


Независимо че България подписа и ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания през 2012 г., в нашата правна система все още действа Законът за лицата и семейството. Приет през 1949г. и непроменян в тази си част до момента, той урежда поставянето под запрещение на лицата, които страдат от „слабоумие или душевна болест“ и „не могат да се грижат за своите работи“ (цитат от закона).


От 2012г. няколко от членовете на БАЛИЗ (РДПЛУЗ-Видин, Асоциация „Аутизъм“, Сдружение Закрила-Ловеч, Фондация „Св. Николай Чудотворец“, Сдружение „Паралелен свят“, Сдружение „Иновация“) и Глобалната инициатива в психиатрията - София развиха алтернатива на запрещението – подкрепеното вземане на решение. Тази алтернатива даде шанс на около 150 човека с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми, и техните семейства, да намерят адекватен, хуманен и съвременен отговор на това как да се организира подкрепата около хората, за да вземат решения съобразно желанията и предпочитанията си;

 


Министерски съвет, след дълъг процес от 4 години на обществени консултации, внесе през 2016 г. в 43-тото Народно събрание проекта на закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Неговата цел бе да отмени режима на запрещението и да въведе нова система от подкрепящи мерки. Законопроектът премина през първо четене в комисии, но не можа да стигне до второ четене и приемане поради това че парламентът подаде оставка. От шанса да станем една от държавите с най-модерно законодателство по темата, отново се наредихме на опашката с едно от най-остарелите и консервативни правни решения в развития свят.


Целта на кампанията е народните представители да проявят ангажираност към темите, които ни вълнуват, и да предприемат реални действия унизителният режим на запрещението да бъде отменен. Дължим промяната на хората с увреждания.


Освен личните послания, всяка една от картичките е рисунка, част от Изложбата „Решавам = Съществувам“ , която е дело на Надежда Георгиева (Над), а текстовете са сътворени от Яна Бюрер-Тавание. От откриването си през март 2016 г. до момента изложбата e гостувала на 10 места в България, както и в 5 държави на четири континента – Ирландия, Перу, Казахстан, Швейцария, Република Южна Африка. През декември 2016 г. в Двореца Уилсън, Женева, изложбата бе официално открита от върховния комисар на ООН по права на човека – Зеид Раад ал Хюсеин и Посланика на България в ООН – Деяна Костадинова.

 

© 2024