ОБУЧЕНИЕ ЗА САМОЗАСТЪПНИЦИ И ЗАСТЪПНИЦИ

15 и 16 февруари 2018 г., Пловдив

На 15 и 16 февруари 2018 г. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) проведе обучение за самозастъпници и застъпници. Обучението се проведе в ЦРСИ „Паралелен свят“ Пловдив. 
Основните теми бяха: какво е самозастъпничество, как да говорим за себе си и да изразяваме мнение, какви са правата на хората с увреждания и как да бъдем добри самозастъпници.

 

© 2023