Седми Европейски форум на социалните предприятия

Нашето участие

От 16-18 април 2018 г. Сдружение "Паралелен свят" участва в Седми Европейски форум на социалните предприятия с ръчно изработени картички и сувенири от младежи с интелектуални затруднения и родителите им.

Картичките и сувенирите са изработени с много усмивки, старание и чисти сърца.

Специално внимание на щанда на "Паралелен свят" обърна Мариан Тейсен - Комисар по заетостта, социалните въпроси, умения и трудова мобилност.

 

© 2024