Книжарница с мисия Надежда

социално предприятие

Книжарницата е част от новосъздаденото социално предприятие "Паралелен свят". Другата част е работилницата, която произвежда сувенири, картички, подаръчни кутии и твори още много чудесийки. Реализацията е благодарение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - BG05M9OP001-2.010-0365 "Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение "Паралелен свят". Той осигурява минимални заплати на общо 19 младежи с интелектуални затруднения и техните родители. Повече информация прочетете ТУК.

© 2024