ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

по проект BG05M9OP001-2.010-0365 „Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение "Паралелен свят"

Уважаеми приятели,


На 02.10.2019 г. в Парк хотел Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 38, Лаута, гр. Пловдив от 11.00 ч., ще се проведе Заключителна презентация по проект BG05M9OP001-2.010-0365 „Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение "Паралелен свят" по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” - насочен към социално включване, трудова и социална интеграция на младежи с интелектуални затруднения, както и други лица в неравностойно положение на пазара на труда, каквито са и техните родители.


Благодарение на проекта младежи с интелектуални затруднения и техните родители работят в двете звена на социалното предприятие на Сдружение “Паралелен свят” - книжарница с мисия “Надежда”  и работилница, в която се произвеждат картички, значки, украси и други декоративни предмети. Предприятието позволява на младите хора със затруднения да развиват трудови умения, да се чувстват пълноценни граждани, приобщени в живота на общността.

 

Програма на Заключителна презентация "Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение "Паралелен свят„:

 

10:30 – 11:00    Регистрация на участниците
11:00 – 11:30    Откриване на конференцията, приветствия
11:30 – 11:45    Представяне на проект "Създаване и развитие на социално предприятие към

                         Сдружение "Паралелен свят"

11:45 – 12:15   Презентация „Моето работно място“ – споделени истории от служителите в

                         социалното предприятие
12:15 – 12:30   Презентация „Етапи в изграждането на екипа на социално предприятие

                        „Паралелен свят“
12:30 – 13:00   Споделяне


Младежите участници в проекта ще споделят как възможността да работят е променила техния живот, ще се дискутира необходимостта да бъде осигурена устойчивост в работата на предприятието и надграждане на постигнатите резултати.


За контакти: Кремена Стоянова, тел. 0878 468 748, имейл: paralelen_sviat@abv.bg


Благодарим Ви за присъствието!

© 2023