Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Проект № BG16RFOP002-2.073-14380-C01

 

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Резултатите от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COV1D-19 и стабилност на работни места.

 

Бенефициент: Сдружение «Паралелен свят»

 

Обща стойност: 3 480.00 лв., от които 2 958.00 лв.

европейско и 522.00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 24.09.2020 г.
Край: 24.12.2020 г.

© 2024