Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

 

Бенефициент: Сдружение «Паралелен свят»

 

Обща стойност: 3 480.00 лв., от които 2 958.00 лв.

европейско и 522.00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 24.09.2020 г.
Край: 24.12.2020 г.

© 2020