Общо събрание 2020

Общо отчетно-изборно събрание

На 26.09.2020г се проведе Общо-отчетно изборно събрание. С любезното съдействие на Спортен Комплек ВСИ имахме възможност да проведем събранието на открито пространство, поради епидемиологичната обстановка.


Председателят на сдружението запозна присъстващите с годишния отчет за дейността на
Сдружение "Паралелен свят" за 2019г.


Направихме избор за нови членове на Управителния съвет.

 

По време на събранието родителите споделяха идеи за  развитие на сдружението и най-вече за социалното предприятие. Изразиха надежда за възможност всички младежи да могат да се вклюючат в трудовата заетост към сдружението.

 

Направихме план за развитие и си пожелахме здраве. Сложната епидемиологична обстановка е доста притеснителна и ограничаваща в дейностите ни.

 

Снимки можете да разгледате ТУК

© 2024