Родени готови

Отменете запрещението за хора с увреждания в България

Нашите деца са родени готови. Да бъдат, да се стремят към мечтите си, да достигнат пълния си потенциал.

Ние сме родени готови.
Ние, хората с увреждания, сме тук. За да изживеем мечтите си и да поемем контрола над живота си.

Подкрепете ни в борбата ни за достен живот. Подпишете петицията сега!

 

ПРОБЛЕМЪТ


Днес, на десетки хиляди хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми не се позволява да участват в обществото. Не ни е разрешено да работим, да се женим, да гласуваме, да имаме достъп до средства, да сме свободни. Всичко се решава вместо нас. Това се нарича запрещение.

Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени. Въпреки това запрещението продължава да бъде наложеният модел в България.

 

РЕШЕНИЕТО


Алтернативата на запрещението се нарича подкрепено вземане на решения. Не друг да решава всичко вместо човека с увреждане, а с подкрепа той взема решенията, които го засягат. Помогнете ни да променим закона, подпишете петицията!

© 2024