Да се усмихнем на света

Проект, финансиран от Агенцията за хора с увреждания

Със силата на усмивката
Сдружение „Паралелен свят“ стартира реализацията на проекта „Да се усмихнем на света“, финансиран от Агенцията за хората с увреждания. Целта е породена от реалностите, които трябва заедно да преодолеем. Да подпомогнем повишаване тонуса на младежите и лицата с интелектуални затруднения, да ги стимулираме да излязат от изолацията и да намалят нивото на стрес, породено от пандемията. Да върнем усмивките им като им представим начини за справяне в кризисни етапи. Да развиваме социални умения за приобщаване, както и умения за справяне с ежедневни дейности у лицата с интелектуални затруднения и аутизъм – това са базисни цели на Сдружението.
Планираните в проекта дейности включват терапевтична работа чрез групово-динамичен тренинг, арт терапия, музикотерапия, трудова терапия, което ще въздейства пряко върху психо-емоционалното и физическо развитие на участниците. Със занимание в различните ателиета всяка седмица се стимулират сетивата, развива се усещането за естетика и възможността за себеизразяване. Младежите ще произвеждат малки предмети и сувенири, ще рисуват и моделират, ще опознават музикалните инструменти и ще разучават песни и много други. И най-важното – ще общуват и изразяват себе си, направлявани от специалисти психолог, арттерапевт, мизукотерапевт, трудов терапевт.
В края на годината ще отбележим и края на проекта с „Ден на талантите“. Всички ще видим и ще представим по-убедително пред по-широки кръгове от обществото произведенията и творческите възможности на нашите младежи.

 

Обща стойност на проекта: 15 342,1лв. (840 лв. – личен принос)

Продължителност на проекта: 6 месеца

Общият брой на включените в проекта - 30 деца и лица с интелектуални затруднения и аутизъм, разделени на 5 групи по 6 участници.

© 2024