„Да живеем здравословно“

Проект, финансиран от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения

Да преодолеем бариерите на изолацията


Рязката промяна в ритъма на живот през последните 2 години ни изненада и постави на изпитание, цели семейства. Страхът, изолацията и многото неизвестни свързани с пандемията повишиха нивото на стрес у хората. Здравната криза се отрази в пъти по-силно в семействата на деца и младежи с интелектуални затруднения. По тази причина Сдружението разработи проект „Да живеем здравословно“, финансиран от БАЛИЗ.


Работата по проекта включва участието на младежи и родители. За тях освен 5 групови срещи за споделяне на опит и информация, фасилитирани от психолог, са предвидени още: семинари и ателиета съвместно с нутриционист, йога инструктор, спортен инструктор. Всяко ателие е с конкретна тема и занимания и изисква активното участие на младежите.
„Да живеем здравословно“ цели да ни научи на основните тайни на здравословния живот, а с това и да разчитаме на себе си за преодоляването на стреса.

 

Общ бюджет на проекта: 3 999 лв.

Продължителност на проекта: 6 месеца

Времетраене: май – октомври 2022 г.

Целеви групи - 

•15 родители на деца/младежи с интелектуални затруднения;
•15 деца/младежи с интелектуални затруднения.

 

© 2022