От Пловдив до Митилини

проект „SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises“

През изминалата седмица двама представители на Сдружение „Паралелен свят“ посетиха гр. Митилини, о. Лесбос, Гърция. Посещението е част от проекта „Shadowing program for social enterprises (SEs) с партньори от Италия, Гърция, България и Полша. Цел на посещението бе среща с колегите от неправителствената организация „Иляктида“ и задълбочено запознаване със структурата на организацията, функционирането й и добрите практики в работата с различни целеви групи.

В период от шест дни, Кремена Стоянова и Ваня Павлова посетиха и наблюдаваха работата в 2 училища за бежанци, Дневен център за хора с интелектуални затруднения, социално предприятие Детската градина „Вълшебната флейта“

Екипът ни изказва своята благодарност на колегите от Иляктида за това, че отворихте вратите и сърцата си за нас. Специални благодарности за гостоприемство и професионализъм на Василики Андреадели и Антонис Зейбекис. Вярваме че в тяхно лице Сдружение „Паралелен свят“ откри партньор за бъдещи съвместни дейности. Не на последно място благодарим и на колегите от Български център за нестопанско право, благодарение на които това приключение стана възможно!

 

© 2023