Внедряване на мерки за енергийната ефективност на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания в гр. Пловдив

Проектът е финансиран по Програма EVN за България 2016 - Финансиране на проекти за обществото с екологичен аспект.

 

Основната цел на проекта е чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност да се подобрят условията на обучение в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, който ще се превърне в своеобразно място за придобиване на различни умения и общуване на една от най-уязвимите групи.

С реализиране на дейностите по проекта ще се повиши икономията на енергия, което води до икономически и екологични ползи, ще се повиши нивото на безопасност за потребителите на центъра, ще се повиши новото на компетентност на една специфична група от хора, а именно хората с увреждания и техните семейства, относно интелигентното използване на електроенергия.

 

Благодарение на Проекта в гр. Пловдив ще бъде разкрита една значима социална услуга, която ще бъде в услуга на голям брой деца и младежи с увреждания, които не посещават друг вид услуги и са социално изолирани. В центъра ще се провеждат и много социално значими обществени събития, на които ще присъстват представители на местната власт и медиите. Родителите ще провеждат групи за взаимопомощ. Успешното ни сътрудничество с Пловдивски университет осигурява и голям брой доброволци.


© 2024