Проекти

Откриване

виж повече


Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение "Паралелен свят

виж повече


Проект, който дава възможности

виж повече


Създаване и развитие на застъпнически и самозастъпнически групи

виж повече


Внедряване на мерки за енергийната ефективност на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания в гр. Пловдив

виж повече


Център за социална рехабилитация и интеграция

виж повече


"Знам и Мога"

виж повече


«И аз мога да плувам» - адаптирано плуване за деца и младежи с увреждания

виж повече


© 2019