Услуги

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 

Ние, родителите от сдружение „Паралелен свят“ се наехме с една нелека инициатива – разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (ЦСРИ), който да осигури адекватна подкрепа и обучения, както на децата и младежите, така и на техните родители. През месец октомври 2015 г. наехме помещение 240 кв.м , което отговаря на всички необходими изисквания за такъв Център.
Днес в гр. Пловдив има място, в което децата и младежите с интелектуални затруднения да общуват, да се учат на различни умения – от подреждането на вещите, пране и гладене, през приготвянето на храна до организиране на времето си и управляване на живота си, това е ЦСРИ „Паралелен свят“ в ж.к. Тракия, бл.15, вх. В.
Децата и младежите, въпреки техните затруднения имат своите мечти и желания, имат своите надежди и представи за бъдещето, центърът е мястото, в което те ще бъдат подкрепени да ги реализират и да придобият увереността да преследват мечтите си и отстояват правата си.
Центърът е абсолютно безплатен за децата и се финансира основно от дарения. Имаме нужда от още подкрепа, за да осигурим средства за издръжка на центъра – наем и заплати докато получим финансиране от държавата.


Дарения можете да направите по дарителска сметка:


IBAN: BG27FINV91501015435119 , Първа Инвестиционна банка
за: Кампанията „ЦСРИ Паралелен свят“.

© 2024