Да работиш след като навършиш 18 години

Да работиш след като навършиш 18 години е най-естественото нещо за всеки човек. Нашите младежи обаче нямат този шанс. До навършване на тяхното пълнолетие за тях са полагани индивидуални грижи, индивидуални обучения в специализирани центрове, специализирани паралелки. Когото пораснат те остават в къщи и всичко, което са научили бавно и сигурно избледнява, защото няма къде да бъде прилагано. Родителите ставаме заложници на децата си, защото грижата за тях продължава, а възможностите за реализация намаляват. И така, водени от мисълта на Ейбрахам Линкълн "Най-добрият начин да предскажеш бъдещето си е да го създадеш." решихме, че е време да опитаме да реализираме мечтата си.

Сдружение „Паралелен свят“ в партньорство със сдружение „Да полетим заедно“ спечели проект „Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение „Паралелен свят“ по ОПРЧР BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“. Проектът е насочен към социално включване, трудова и социална интеграция на младежи с интелектуални затруднения, както и други лица в неравностойно положение на пазара на труда, каквито са техните родители, чиято професия до сега е била Майка на дете с увреждане.

И така поставихме началото на мисията ни. Създадохме работилница, в която 4 младежи и 3 родители творят и изработват картички, сувенири, подаръчни кутийки и др. дребни сувенири и подаръци. И понеже са толкова красиви, че трябва да се продават някъде, отворихме и книжарница с мисия „Надежда“, където 6 младежи и 6 родители ще ви посрещнат с усмивка. Ще ви презентират всяка стока, ще ги видите как помагат на работилницата в изработването на картички, ще ви направят значка, ключодържател или просто ще ви се усмихнат и ще ви оставят да пазарувате на спокойствие. Искаме да им предадем увереност, че сами могат да се справят с поставените им задачи, че са абсолютно равнопоставени с останалите хора и че могат да мечтаят, защото могат сами да сбъдват мечтите си. Искаме да развием техните умения да общуват и обществото да започне да ги приема като равни и с уважение. Всеки един младеж е „затворена книга“, която добронамерният човек може да отвори и да „прочете“ вълнуваща и поучителна история. Съветвам ви да го направите.

© 2024