РАБОТНА СРЕЩА

На 27.06.2018 г. по покана на д-р Златомира Костова от Институт за психично здраве и развитие майки от Сдружение "Паралелен свят" участваха в работна среща с университетски преподаватели и специалисти, работещи с деца с увреждания от Казахстан.

По време на срещата майките представиха работата на Сдружението и различните форми на подкрепа, които получават децата, младежите, семействата. Споделиха опита си от групата за родителска взаимопомощ, която работи под ръководството на д-р Костова, разказаха как групата им помага да се справят с житейските предизвикателства и да израстват. Разговорите бяха емоционални, искрени, затрогващи, атмосферата приятелска и сърдечна. Гостите бяха изключително впечатлени от множеството успехи на Сдружението, от откровеността, силата и духа на майките.

 

© 2023