"Знам и Мога"

За да се подпомогне пълноценното включване на хората с интелектуални затруднения в живота, е необходимо да имат достъп до различни обществени места и ресурси, където да общуват с хора от общността. Подкрепата трябва да води до развиване на способности за самостоятелни дейности, знания по отношение на местни институции, както и умения да упражняват правата си и да участват по-активно във вземането на решения, свързани с техния живот. Всеки човек има нужда да принадлежи някъде, да се чувства желан, ценен и свободен да бъде себе си.

 

Целта на проекта е да се създаде и развие самозастъпническа група от младежи с интелектуални затруднения. 15 младежи с интелектуални затруднения ще бъдат обучени на самозастъпнически практики, а родителите/семействата им ще бъдат обучени на тема застъпничество, отстояване и упражняване на права. Ще бъдат привлечени местни власти и институции в процеса на застъпничество и отстояване правата на хората с увреждания съгласно Конвенцията на ООН;
Между членовете на самозастъпническата група ще се създадат условия за изграждане на доверие, на взаимна помощ и подкрепа;
С реализирането на проекта ща се повиши информираността на местната общност относно темите: застъпничество и самозастъпничество, ефективно упражняване правата на хората с увреждания.


Партньори в проекта са: Община Пловдив, Областна администрация Пловдив, Общински съвет Пловдив, Окръжен съд Пловдив, Областна дирекция на МВР Пловдив, РУСО, Пожарна, Университетска болница „Св. Георги“, Пловдивски университет, Банка, Исторически музей, Художествена галерия.

© 2021