Център за социална рехабилитация и интеграция

Кампанията „ЦСРИ Паралелен свят“


Ние, родителите от сдружение „Паралелен свят“ се наехме с една нелека инициатива – разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания (ЦСРИ), който да осигури адекватна подкрепа и обучения, както на децата и младежите, така и на техните родители. През месец октомври 2015 г. наехме помещение 240 кв.м , което отговаря на всички необходими изисквания за такъв Център.
Ние сме силно мотивирани в гр. Пловдив да има място, в което децата и младежите с интелектуални затруднения да общуват, да се учат на различни умения – от подреждането на вещите, пране и гладене, през приготвянето на храна до организиране на времето си и управляване на живота си. Децата и младежите, въпреки техните затруднения имат своите мечти и желания, имат своите надежди и представи за бъдещето, центърът ще е мястото, в което те ще бъдат подкрепени да ги реализират и да придобият увереността да преследват мечтите си и отстояват правата си.


Чрез привличането на доброволци и родители, успяхме да почистим всички помещения и да направим ремонт на кухнята. Кухни ДИАЛОГ безвъзмездно ни изработиха кухненските мебели, БХС Домакински уреди България ЕООД ни дариха всички необходими електроуреди, ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД ни дариха хладилник, фирмите ЕМ-ГИ ООД и ТЕД КЕРАМИКА ЕООД ни дариха 60 кв.м. теракота. Чрез коледен базар, дарители, доброволци и родители успяхме да осигурим сумата от 7 000 лв., която ще вложим в ремонт на кабинета за арт терапия.
Въпреки тези усилия на този етап имаме нужда от подкрепа, за да осигурим средства за ремонтните дейности и обзавеждане на останалата част от центъра – кабинетите за индивидуална и групова работа. Търсим възможност за финансиране през проектни инициативи, но в момента няма налична възможност. Предлаганите проекти и програми са съсредоточени върху отпускане на средства за дейности а не за ремонт и реконструкция.

Подробно описание можете да изтеглите от ТУК


За повече информация: ТУК
Центърът се намира в гр. Пловдив, ж.к Тракия, бл. 15, вх. В, ет. 1


Дарения можете да направите по дарителска сметка:
IBAN: BG27FINV91501015435119 , Първа Инвестиционна банка
за: Кампанията „ЦСРИ Паралелен свят“.


Телефон за връзка: 0878 468 748

© 2023